Žehnání velikonočních pokrmů v rodinách


Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která
zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má
velikonoční vejce – symbol života.


Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst
někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení
svěcenou vodou. Je na kněžích, aby tento text k žehnání pokrmů nabídli
svým farníkům.

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk
11,9–13.

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,
ty všechno naplňuješ svým požehnáním;
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna
děkujeme za tvé dary,
které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,
aby všechno směrovalo k tvé oslavě.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.