Opatření kvůli koronaviru

Z nařízení vlády nesmí být shromáždění nad třicet lidí. Proto prosím: V sobotu a neděli přijde rodina, za kterou je slavena mše sv., kostelník, varhaník a dva ministranti. V kostele nás může být jen 30. Ostatní jsou omluveni – mají dispenz od nedělní mše sv. Mohou ji sledovat na televizi

Continue reading