Pěší pouť na sv. Hostýn

Několik fotografií z letošní pěší pouti.

Okrašlovací spolek Lípa, nás zve na 7. ročník tradiční Svatojosefské pěší pouti na sv. Hostýn.