Duchovní příprava k uvedení otce arcibiskupa do úřadu

Zveme vás k modlitební přípravě za našeho otce arcibiskupa.
Modlitba je možná společně ve farnosti v kostle, nebo v rodině doma.