Nikodémova noc 30. 9. 2023


Nikodémova noc“ vznikla jako odpověď na otázku, jak hledat a nacházet cestu v
dnešním náročném světě, jak se ztišit a setkat s Pánem mimo pracovní dobu a
ostatní povinnosti.
Dává možnost spočinout a pobýt v setmělých, jen svícemi osvětlených prostorách
kostela, bez vyrušování a v klidu. Je také možné si promluvit s knězem či přistoupit
ke svátosti smíření.
Každý může kdykoliv přijít a kdykoliv odejít. Na setkání s Pánem při Nikodémově noci
jsou zváni všichni.

Farnost sv. Jakuba, Lipník nad Bečvou