Zemřel P. Karel Jašek, SDB

Bratři a sestry.
Ve věku 77 let zemřel v neděli 5. 2. 2017 P. Karel Jašek, SDB.

P. Karel Jašek, SDB se narodil 15. září 1939 v Samotiškách u Olomouce jako první z 17 sourozenců.
O kněžském povolání nikdy předem neuvažoval, byl rozhodnutý pokračovat zahradnickou prací v rodinných šlépějích. S uvolněním režimu v polovině 60. let nakonec uslyšel Pánovo volání a nastoupil do obnoveného kněžského semináře v Olomouci.  Na kněze byl vysvěcen 22. 6. 1974 v Olomouci. Jeho prvním kněžským působištěm se stalo Uherské Hradiště, následovaly Staré Město u Uherského Hradiště, Slavičín na Zlínsku a v roce 1980 přichází do Uherského Brodu na moravském Slovácku, kde působil do 1. 2. 1990, kdy přichází do naší farnosti Lipník nad Bečvou.V naší farnosti působil požehnaných 13 let a a zasloužil se velkou měrou o rozkvět farnosti v období znovunabyté svobody. Zapsal se nesmazatelnou stopou do srdcí všech svých farníků.
Od července 2003  do roku 2013 působil jako první farář nově vzniklé farnosti sv. Jana Boska v Havířově-Šumbarku, odkud odchází na trvalý odpočinek nejprve do rodných Samotišek a posléze do ostravské komunity spolubratří salesiánů.
5. února 2017 umírá ve věku 77 let v Městské nemocnici na Fifejdách, v Ostravě, po prodělané cévní mozkové příhodě.

Rozloučení se zesnulým se uskuteční v sobotu 11. února 2017 od 13.00 hodin při mši svaté v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce.
Poté bude jeho tělo uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Autobus z Lipníka nad Bečvou bude vypraven 11.února 2017 v 11:00 od zvonice.

Parte
Nekrolog