Informace o. Libora

Milí farníci, v návaznosti na nová opatření vyhlášená vládou, která omezují volný pohyb, a setkávání, musím do odvolání zrušit všechny organizované aktivity v kostele. Nebudou tedy veřejně slouženy mše svaté, nebude ani nedělní rozdávání sv. přijímání. Stále je možná individuální duchovní péče – jsem k dispozici posloužit vám svátostmi jednotlivě, po předchozí domluvě. Připomínám kontakty na

Continue reading