Živý Betlém a Vánoční koncert

V pondělí 25. 12 jste zváni v 16:00 na Živý Betlém a v úterý 26. 12 v 16:00 se ve farním kostele sv. Jakuba uskuteční tradiční vánoční koncert Přerovského komorního orchestru. Plakát Živý Betlém 2017

Věž farního kostela Sv. Jakuba v červené

Ve středu 22. listopadu bude věž farního kostele nasvícena červeně. Tímto se chceme připojit k mezinárodní akci Red Wednesday („Rudá středa“), kterou 22.listopadu pořádá papežská nadace Církev v nouzi. Má upozornit na to, že ve světě je pro své křesťanské vyznání pronásledováno mnoho lidí…