Slovo o. Libora 04. 12. 2020

Milí farníci,
od 3. prosince dochází k další vlně uvolňování protiepidemických opatření. Díky posunu ve vnímání bohoslužeb našimi politickými představiteli se má počet účastníků odvíjet od kapacity kostela. Díky tomu, že máme poměrně velké kostely, vrátíme se už i v neděli k pravidelnému slavení mší svatých. Není to ještě úplně ideální, ale už je to alespoň reálné. Samozřejmě za dodržení hygienických opatření – dezinfekce rukou, dvoumetrové rozestupy pokud nejsme členové jedné domácnosti, roušky, oželení společného zpěvu a využití kapacity z 30%. Pro informaci přikládám tabulku kapacit a možné návštěvnosti v jednotlivých kostelích:
Lipník, sv. Jakub – kapacita 230 míst – 30% = 70 účastníků
Lipník, sv. František – kapacita 185 míst – 30% = 55 účast.
Osek – kapacita 160 míst – 30% = 50 účastníků
Týn – kapacita 90 míst – 30% = 27 účastníků.
Prosím vás i nadále o trpělivost, vzájemnou ohleduplnost a respektování limitů našich kostelů. Domluvte se mezi sebou, aby se na každého dostalo. Zvlášť starší ročníky vybízím, aby využívali příležitosti ve všední dny a v neděli nechali více prostoru pracujícím. Snad stojí za připomenutí, že nedělní neúčast na mši svaté z kapacitních důvodů není hříchem.