Opatření kvůli koronaviru

Z nařízení vlády nesmí být shromáždění nad třicet lidí.
Proto prosím:
V sobotu a neděli přijde rodina, za kterou je slavena mše sv., kostelník, varhaník a dva ministranti.
V kostele nás může být jen 30.
Ostatní jsou omluveni – mají dispenz od nedělní mše sv. Mohou ji sledovat na televizi Noe nebo poslouchat v radiu Proglas.
Za vstřícnost a ohleduplnost děkuje P. Suchánek

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020 – vyhlášení nouzového stavu

List arcibiskupa olomouckého věřícím v době mimořádných opatření z 12. 3. 2020