Hlavní stránka

Farnost svatého Jakuba Lipník nad Bečvou

11. Farní ples

Srdečně zveme na 11. Farní ples

Plakátek

Rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2016/2017

1. a 2. třída -- úterý 14.15 až 15.00 (Mgr. Vlčková)

3. třída, první sv. přijímání -- pondělí 15.00 až 15.45 (P. Mgr. Suchánek)

4. a 5. třída -- úterý 15.15 - 16.00 (Mgr. Němčáková)

6. až 9. třída -- úterý 16.15 - 17.00 (Mgr. Němčáková)

Aktuální číslo farních listů

Nové číslo farních listů v PDF si můžete stáhnout na www.farnostlipnik.cz/aktivity/casopis/

Oprava stropních trámů a konstrukce krovů kostela Jména Panny Marie v Týně nad Bečvou

V letošním roce jsme začaly opravu několika stropních trámů a konstrukce krovů napadených a zdeformovaných dřevokazným hmyzem a houbou.

Oprava bude stát 545.000,-Kč. Prostředky na opravu již delší dobu sbíráme mezi věřícími, také jsem oslovil obec Týn nad Bečvou o přispění.

Nyní se obracím i na občany s prosbou o přispění na opravu kostela. Můžete to učinit při sbírce v kostele, mě osobně, nebo převodem na účet č.ú. 3926442359/0800. Potvrzení o daru pro finanční úřad vystavím (potřebuji osobní údaje jméno a příjmení, datum narození a adresu).

Děkuji všem kdo se rozhodnou přispět. Věřím, že kostel bude dál sloužit svému účelu a bude dominantou obce.

Dne 9. 4. 2016 v Týně nad Bečvou, Váš farář Stanislav Suchánek

Farní listy e-mailem

Milí čtenáři Farních listů, pokud můžete odebírat časopis elektronickou poštou, sdělte prosím svoji adresu na e-mail: webmaster@farnostlipnik.cz a do předmětu napište "Farní listy e-mailem".

Oprava kaple sv. Anny

Olomoucký kraj

V dubnu roku 2013 byla opravena střecha kaple sv. Anny v Lipníku n. Bečvou - Horecku. Opravu provedla firma STAVITELSTVÍ STŘECHY, s.r.o. z Hranic v celkové částce 82.385,- Kč. Olomoucký kraj na tuto opravu přispěl částkou 50.000,- Kč.

Nová střecha

Klub maminek i odpoledne

Od října se rozšiřuje setkávání maminek i na páteční odpoledne. Zůstávají dopolední setkání od 10 hodin a přibyly nové od 16:OO. Více informací na stránce klubu maminek.

-->


Dokončení oprav kostela sv. Jakuba

V roce 2010, kdy byly opraveny omítky a sokl, mělo dojít i k výmalbě kostela. Kvůli časovému skluzu ekonomická rada rozhodla, že budou na podzim vymalovány pouze boční kaple. V měsíci říjnu byla vymalována kaple Panny Marie, v listopadu kaple sv. Barbory. Cena za každou kapli byla 96.743,- Kč, tedy celkem 193.486,- Kč.

V polovině května 2011 pracovníci firmy Vlkostav započali se stavbou lešení a následně s  tmelením prasklin a výmalbou presbytáře a hlavní lodi kostela. Protože nám velmi šlo o kvalitu, bylo použito to nejlepší, co je v současnosti k dispozici - barvy od firmy KEIM. Podle toho ovšem vypadala cena. Výmalba presbytáře a hlavní lodi stála 553.800,- Kč.

Po malování volaly ale i obě zákristie a chodba na kůr. To znamenalo dalších 59.526,- Kč.

Souběžně s těmito pracemi probíhala i oprava oltářů, které byly díky vlhkosti dost poničené (především Kalvárie v kapli Panny Marie). Oltáře jsou z umělého mramoru a jejich oprava je velmi pracná. Tyto práce provedl pan Karel Nevřivý z Bzence. Oprava oltářů stála 70.000,- Kč.

Celkové náklady na dokončení oprav interiéru tedy činí 876.812,- Kč. Díky každému, kdo na tyto opravy finančně přispěl. Pán Bůh zaplať!

Prosba o dary

V souvislosti s koncem účetního roku připomínáme možnost odečíst si váš dar pro farnost od základu daně v závěrečném vyúčtování daně z příjmu. Pokud přispějete jakýmkoliv finančním darem, můžeme vám pro daňové účely vystavit potvrzení o přijetí daru nebo darovací smlouvu.

Jak je to s daňovým zvýhodněním?

Fyzické osoby

(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo součet darů za rok převyšující částku 1.000,- Kč nebo částku vyšší než 2% základu daně.

Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Římskokatolická farnost je osvobozena od daně darovací. Veškeré dary, které získá, tak mohou být v nesnížené výši využity pro farnost.

Potvrzení vám budou vydána na Vaši žádost na faře v Lipníku.

Čísla účtů farností jsou:
Týn nad Bečvou - 27-2118000267/0100
Lipník nad Bečvou - 27-2117990297/0100
Hlinsko - 27-2118010297/0100

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

| menu |